By Stefaan Ghijs

Fly Aeolus krijgt geregeld de vraag: hoe wordt het onderhoud van de privé vliegtuigen in Fly Aeolus pool geregeld? We werpen een blik in onze onderhoud- en kwaliteitsafdeling.

Onderhoudsprogramma

Elk vliegtuig wordt beheerd door een CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation). Dit is een door de luchtvaartautoriteit goedgekeurd bedrijf die de luchtwaardigheid nagaat van elk vliegtuig in de vloot. Elk privé vliegtuig heeft een goedgekeurd onderhoudsprogramma. In dit programma staat het onderhoud aan het vliegtuig vermeldt. Ook de componenten zoals de motor, propeller enzovoort. staan hierin genoteerd.

Elke 50 en 100 uur worden de Cirrus SR22 vliegtuigen in de vloot goed nagekeken door middel van lijsten die de vliegtuigbouwer heeft opgesteld. Mocht de vliegtuigmonteur iets zien wat niet conform deze lijst, dan zal hij dit direct oplossen. Verschillende oplossingen dienen zich naan van het bijvullen van de olie tot aan het repareren van een klacht. Pas nadat de monteur volledig overtuigd is dat het vliegtuig in een goede conditie is zal hij het vliegtuig vrijgeven. Het vliegtuig kan dan weer vluchten uitvoeren. De normale 100-uurs inspectie heeft meer dan 200 punten waarop het vliegtuig nagekeken dient te worden.

Cirrus SR22 onderhoud

Daarnaast hebben alle componenten een onderhoudsinterval. Ondanks de Cirrus SR22 motor elke 100 uur nagekeken wordt heeft deze een maximale levensduur van 2000 vlieguren. Daarna dient de motor te vervangen worden. Ditzelfde geldt voor de propeller, maar die dient elke 2400 uur te worden nagekeken en mag niet ouder zijn dan 6 jaar.

Het Cirrus SR22 privé vliegtuig wordt dus uitgebreid geïnspecteerd. Er vindt elke 50 uren, 100 uren en daarbovenop een jaarlijkse inspectie plaats.

Papierwerk

Naast het onderhoud moet alles goed gedocumenteerd zijn, zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Voor elke vlucht bekijkt elke Fly Aeolus piloot de onderhoudsverklaring van het vliegtuig, dit is een document dat de onderhoudsstatus van het privé vliegtuig aangeeft. Hierbij gaat de piloot na of het toestel in een goede conditie is.
Net zoals een auto een kentekenbewijs, keuringsbewijs en een verzekeringsbewijs heeft, heeft een lucht taxi vliegtuig een registratiecertificaat, een luchtwaardigheidscertificaat, een radio bevoegdheidsdocument, een geluidscertificaat, een verzekeringsbewijs enzovoort. Deze documenten hebben ook allemaal vervaldatums die ook goed in de gaten gehouden moeten worden. Fly Aeolus houdt nauwgezet de vervaldata van deze documenten in het oog om de kwaliteit en veiligheid van de privé vluchten te waarborgen.

privé vliegtuig onderhoudsdocumentatie

Kortom, de onderhoud van de Cirrus SR22 vliegtuigen komt in overeenstemming met de strengste internationale regelgeving zodat de veiligheid van onze passagiers altijd op de nummer 1 staat!