Een essentieel onderdeel van de aankoop van een vliegtuig is het uitvoeren van een uitgebreide Pre-Purchase Inspection. Wanneer u overweegt een vliegtuig te kopen, is het aan te raden om alvast een klein deel van deze Pre-Purchase Inspection (o.a. de logboeken en de onderhoudsgegevens) te bekijken tijdens het opstellen van een korte lijst met favoriete vliegtuigen. Voordat u verdere diepgaande inspecties gaat inplannen, wilt u wel eerst een globale status krijgen over het vliegtuig dat u aan uw lijst wilt toevoegen.

Als er een keuze voor een vliegtuig wordt gemaakt, dan wordt er een intentieverklaring (Letter of Intent) opgesteld en wordt de inhoud van de Pre-Purchase Inspection duidelijk gedefinieerd. Ook zal er een selectie gemaakt dienen te worden voor een onderhoudsbedrijf dat de inspectie gaat uitvoeren. Het geselecteerde onderhoudsbedrijf mag geen bestaande relatie met de verkoper hebben. Dit om een belangenverstrengeling te voorkomen. Het is overigens wel erg belangrijk dat de onafhankelijke faciliteit in staat is om ervaring aan te tonen met het vliegtuigtype dat wordt geïnspecteerd.

Het vliegtuig en de administratie worden vervolgens aan de faciliteit afgeleverd en de inspectie begint. In het ideale geval hebben zowel koper als verkoper gedurende het inspectieproces vertegenwoordigers op locatie. De Pre-Purchase Inspection wordt voltooid voordat eventuele verschillen worden verholpen.

Aansluitend zal er een eindrapport worden gegenereerd en aan de koper worden overhandigd, hierin staat een samenvatting van de staat van het vliegtuig (en componenten) in verband met de luchtwaardigheid. In dit rapport identificeert een Pre-Purchase Inspection twee categorieën van discrepanties: luchtwaardigheidsbeperkingen en niet-luchtwaardigheidsbeperkingen. Een ongeschreven regel is dat de verkoper betaalt voor de luchtwaardigheid gerelateerde items omdat hij verplicht is een volledig luchtwaardig vliegtuig aan de koper te leveren. Voor de andere, niet-luchtwaardigheidspunten moeten de koper en verkoper overeenstemming bereiken over de kosten van corrigerende maatregelen. Als de twee partijen de afzonderlijke corrigerende maatregelen goedkeuren, kan de transactie worden voortgezet!

Zoals u ziet, zijn directe communicatielijnen erg belangrijk. Zowel voor, tijdens en na de inspectie en voorafgaand aan de aankoop. Het is daarom erg belangrijk voor kopers om een professionele vliegtuigmakelaar in te huren om dit gehele proces te stroomlijnen. Veel zelfstandige kopers hebben een gebrek aan gespecialiseerde kennis (en tijd) met betrekking tot de aankoop van een vliegtuig. En uiteindelijk wilt u geen vliegtuig kopen dat aan de grond wordt gehouden vanwege onvoorziene zaken!